فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
5
عنوان اولویت
بررسی میزان رضایت مندی کاربران در استفاده از اصطلاحنامه علوم اسلامی به عنوان ابزار بازیابی اطلاعات
مقطع
تاریخ ثبت
آذر 92
پژوهشگر
ساینا هراتی زاده
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله