فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
16
عنوان اولویت
بررسی میزان تطابق اصطلاحنامه علوم اسلامی با ساختار و ویژگی­های اصطلاحنامه های بازیابی
مقطع
تاریخ ثبت
آذر 91
پژوهشگر
لیلا آجرلو
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله