فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
4
عنوان اولویت
ارزیابی اصطلاحنامه های علوم اسلامی با استاندارد ISO25964
مقطع
تاریخ ثبت
اسفند 91
پژوهشگر
زکیه عرب شیبانی
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله