فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
14
عنوان اولویت
ارزیابی نمایه های پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر اصطلاحنامه های علوم اسلامی بر اساس رویکردهای مدرک-مدار، کاربر-مدار، و بافت-مدار
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله