فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
10
عنوان اولویت
کاربردپذیری پایگاه های اطلاعاتی پیوسته استفاده کننده از اصطلاحنامه علوم اسلامی برای توصیف محتوای موضوعی اشیای محتوایی
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله