فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
7
عنوان اولویت
بررسی میزان پیش همارایی اصطلاحات اصطلاحنامه علوم اسلامی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات
مقطع
تاریخ ثبت
آذر 92
پژوهشگر
خدیجه محمدپور
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله