در نخستین جلسه شورای علم سنجی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

برگزاری "کارگاه آشنایی با پایگاه وبومتریک" مصوب شد
اولین جلسه شورای علم‌سنجی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چهارشنبه 4 مهر ماه سال‌جاری به ریاست معاون محترم پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

دکتر علی میرعرب، دبیر شورای علم سنجی با اعلام اینکه دستور این جلسه "گزارش وضعیت فعلی پژوهشگاه و جایگاه آن در مجامع علمی" بود افزود:  ابتدا گزارشی از رتبه پژوهشگاه در پایگاه‌های استنادی و راه‌های بهود آن ارائه شد.
سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی گفت: از دیگر موضوعات مطرح شده میتوان به همکاری پژوهشگاه با ISC و ثبت خود اظهاری اطلاعات مورد نیازی پژوهشی در این پایگاه، لزوم استفاده اعضاء هیئت علمی از ایمیل سازمانی و پایگاه‌های معتبری مانند Google scholar جهت نشر محتوای پژوهشی خود،  لزوم بارگذاری مقالات و فعالیت‌های پژوهشی در فضای مجازی و حضور در پایگاه استنادی SID اشاره کرد.
دبیر شورای علم سنجی در پایان تصریح کرد: این جلسه مصوبات متنوع و مهمی نیز داشت که اهم آن: الزام تمامی اعضاء هیئت علمی، محققان رسمی و سایر پرسنل به استفاده از ایمیل سازمانی در فعالیت‌های مجازی، برگزاری کارگاه «آشنایی با پایگاه وبومتریک» برای اعضاء هیئت علمی توسط گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و فعال‌سازی و حضور در اسکوپوس و Web of Sciences بود.
قابل ذکر است تشکیل شورای علم سنجی با هدف تعیین جایگاه علمی پژوهشگاه و راه‌های ارتقای آن و به موجب بند سوم مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیات رییسه پژوهشگاه، به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی واگذار گردید که طبق این مصوبه، شورای علم سنجی پژوهشگاه با عضویت اعضای هیات رییسه، مدیر مرکز همکاری های علمی و بین المللی، مدیر نشر پژوهشگاه و اعضای کمیته ارتقا با دبیری سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی تشکیل شده است.

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.