در کارگاه «مدیریت اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه» مطرح شد:

اهمیت "علم سنجی" در علوم انسانی و رابطه آن با اصطلاحنامه
کارگاه «مدیریت اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه» به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال برگزار شد.

محمود حسن زاده در کارگاه «مدیریت اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه» که به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال برگزار شد، اظهار داشت: عصرکنونی را به حق عصر اطلاعات بلکه عصر انفجار اطلاعات نامیده اند که امر سازماندهی اطلاعات را برای ما تبدیل به یک ضرورت کرده است.
وی با بیان این که اصطلاحنامه می تواند از ریزش کاذب در امر بازیابی اطلاعات جلوگیری کند، گفت: سازماندهی اطلاعات در ادوار تاریخی خود از رده بندی دیویی شروع و به دنبال آن سر عنوان های موضوعی و بعد از آن اصطلاح نامه ها بوده است. اصطلاحنامه با برقرار کردن روابط معنایی بین مفاهیم توانسته از ریزش کاذب در امر بازیابی اطلاعات جلوگیری کند. مدیر دفتر پژوهش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی تصریح کرد: روابط اصطلاحنامه بر اساس منطق ارسطویی شامل رابطه هم ارز، رابطه اعم و رابطه وابسته تمام محیط یک مفهوم را پوشش می دهد که در امر بازیابی اطلاعات به ما کمک می کند. از ارزش های افزوده اصطلاحنامه ها می توان به علم سنجی و به تبع آن نیازسنجی کاربران اشاره کرد.
وی افزود: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری عدم توسعه کافی در علوم انسانی است که این شناخت مبتنی علم سنجی می باشد به نحوی که ما زمانی می توانیم تشخیص دهیم در کجا فعالیت و توسعه به حد کافی اتفاق افتاده و یا اتفاق نیفتاده است که به نقشه پژوهشی آن حوزه علمی کاملا تسلط و احاطه داشته باشیم، این امر به واسطه اصطلاحنامه ها و گراف های طولی و عرضی دانشی که به ما عرضه می کند، برای ما امکانپذیر است.

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.