دستور العمل های اجرایی نمایه سازی

دستور العمل های اجرایی نمایه سازی
 
 مصوب شورای علمی گروه پژوهشی نمایه سازی

مواردی به عنوان دستور العمل های اجرایی و عملیاتی برای نمایه سازی و یا کنترل آن ، مورد نیاز می باشند که توسط شورای علمی گروه نمایه سازی برحسب نیاز در طول دوره تدوین و تصویب می گردد  .
تعدادی از این دستور العمل ها که تا آذر 1386 مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اند به شرح ذیل می باشند :

1) منابع مورد نمایه ، باید بر اساس توان علمی نمایه ساز به وی واگذار گردد .

2) اسامی اشخاص ( اعلام ) ، سازمان ها ، و کشورها باید براساس مستند مشاهیر و مولفان و مستند سازمان ها و موسسات ، از سوی نمایه ساز پیشنهاد گردد .

3)  اگر درجایی از متن یک منبع ، روابط بین اصطلاحات آن علم به دست می آید و این ، در اصطلاح نامه مربوط موجود نباشد ، نمایه ساز باید با ذکر منبع ، به مسئول گروه پروژه جهت تصویب در گروه اصطلاح نامه پیشنهاد نماید .

4) در اخذ و انتخاب بین كلید واژه های تكراری و یا مشترك لفظی ، كلیدواژه ای انتخاب شود كه با كد همان رشته ای که نمایه سازی می شود سازگاری داشته باشد . مثلا واژه " اجماع " که هم با کد 3 و هم با کد 8 آمده است ، اگر نمایه ساز در حال نمایه علم فقه باشد ، باید آن را از کد 8 انتخاب کند . همچنین است واژه " قیاس " که هم با کد 5 و هم با کد 8 در اصطلاح نامه آمده است . اگر نمایه ساز در حال نمایه منطق باشد ، باید از کد 5 استفاده کند .

5) در انتخاب كلید واژه های مربوط به سوره و یا آیه خاص در نمایه سازی علوم قرآنی ،در میان واژه های موجود در اصطلاح نامه ها تنها به روشی كه در اصطلاح نامه علوم قرآنی تصویب شده است عمل گردد .
به عنوان مثال در باره سوره خاص مثل بقره ، آورده شود :" سوره بقره " ، البته شماره سوره ، مانند : " سوره2 " به آن ارجاع گردد .
اما در نمایه آیه خاص بدین گونه عمل شود : " آیه 125 بقره " . امااگر آیه ای دارای اسم خاصی باشد( مانند : آیه الكرسی و یا آیه اهل بیت ) در این صورت همان اسم خاص انتخاب گردد و شماره آیه به آن ارجاع داده شود .

6) كنترل كننده ابتدایی و كنترل كننده نهایی از سوی مدیر گروه پژوهشی نمایه سازی و فهرست نگاری تعیین می شوند .

7) مقدار وقتی که برای نمایه سازی ، کنترل ابتدایی و کنترل نهایی ( اعم از ساعتی و پروژه ای ) نیاز است ، از سوی شورای علمی گروه پروژه تعیین می گردد .

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.