درباره فرهنگ‌نامه

الف) ضرورت

مخاطبان علوم و معارف اسلامی دارای اهداف ، معلومات و توان ذهنی یكسانی نیستند ؛ افراد مجتهد و صاحبنظر ، طلاب و دانشجویانی كه در ابتدای راه تحقیق و پژوهش هستند و سایر اقشار جامعه كه با زبان علمی و تخصصی علوم اسلامی آشنایی چندانی ندارند ، طیف های مختلفی را تشكیل می دهند كه شایسته است به تناسب فهم و توان و فرصت هر یك از آنان ، امكاناتی را برنامه ریزی كرد .

برای آن دسته از مخاطبان كه خواهان دریافت اطلاعات اساسی و زبده پیرامون یك موضوع (یا اصطلاح) خاص به زبان ساده همراه با آراء و اقوال متخصصان برجسته آن علم و با صرف زمان كوتاه ، بهترین شیوه برای پاسخ به نیاز این دسته از مخاطبان - كه از نظر كمٌی در اكثریت نیز قرار دارند –عرضه اطلاعات از طریق "فرهنگ نامه" می باشد .

مراد از " فرهنگ نامه علوم اسلامی " ، منبع مرجعی است شامل آگاهی های مفید ، مختصر و مستند از اصطلاحات مورد استفاده در هر یك از رشته های علوم اسلامی در قالب مقاله ( عمدتا كوتاه ) بر اساس نظم اصطلاح نامه علوم اسلامی و با بهره گیری از سیستم ارجاع . فرهنگ نامه ، حلقه واسطی است میان اصطلاح نامه و منابع اصلی و مفصل در هر حوزه علمی که فهم اصطلاح مورد نظر را برای مخاطبان آسان کرده و وی را در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز یاری می دهد.

در بسیاری از موارد نیاز مخاطبان و جویندگان معارف اسلامی با مراجعه به فرهنگ نامه برآورده می شود و فقدان این شیوه اطلاع رسانی باعث از دست دادن عده كثیری از مخاطبان و طالبان علوم اسلامی می گردد .

ب) اهداف

دسترسی آسان مخاطبان به اطلاعات زبده ، اساسی و مستند در باره هر یك از اصطلاحات علوم اسلامی ؛

عرضه معارف اسلامی به زبان متعارف و غیر تخصصی به منظور پوشش دادن به نیاز بخش های وسیع تری از جویندگان علوم اسلامی ؛

ترویج فرهنگ استفاده از واژگان كنترل شده و ساختارمند در ذخیره و بازیابی اطلاعات ؛

ترویج فرهنگ نامه نویسی در حوزه های علوم اسلامی ؛

فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقای دانش و توانایی محققان در زمینه فرهنگ نامه نویسی ؛

كمك به جهانی سازی معارف اسلامی از طریق فرهنگ نامه های چندزبانه .

ج) سیاست ها

رعایت استانداردهای بین المللی همراه با بومی سازی ؛

تعامل با سایر مراكز پژوهشی ؛

استفاده از تجارب مراكز مشابه ؛

پیروی از سیاست های كلان پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی .

د) وظایف

تدوین فرهنگ نامه جامع علوم اسلامی ؛

اجرا و نظارت بر طرح های پژوهشی در حوزه فرهنگ نامه های تخصصی علوم اسلامی ؛

اجرا و نظارت بر طرح های پژوهشی در زمینه مستندات اعلام و مشاهیر و تنالگان مرتبط با علوم اسلامی ؛

تدوین مقالات بر اساس واژگان كنترل شده و ساختارمند ؛

استفاده از ظرفیت های علمی سایر مراكز پژوهشی در تدوین فرهنگ نامه ها ؛

عرضه معارف اسلامی به زبان های رایج بین المللی در قالب فرهنگ نامه ؛

بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی از جهت شكلی ( ضوابط فرهنگ نامه نویسی ) و محتوایی ) آخرین نظریه های ارائه شده در حوزه علوم اسلامی و دانش های وابسته ) ؛

بازنگری مستمر و روزآمد كردن مطالب فرهنگ نامه ؛

برگزاری همایش با هدف نقد و بررسی فرهنگ نامه های موجود و شیوه های نوآوری در این حوزه ؛

برگزاری كارگاه های آموزشی فرهنگ نامه نویسی برای محققان همكار و طلاب علاقمند.

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.