نمایه آثار علامه حسن زاده

بی تردید علامه فرزانه ، حضرت آیت الله حسن زاده آملی ( دامت برکاته ) از دانشمندان جامع علوم اسلامی و از عارفان واصل و از زاهدان کم نظیر قرن حاضر است .
به راستی رفتار ، گفتار و نوشتار وی که بر گرفته از سرچشمه زلال و پاک اهل بیت (ع) و مکتب حیات بخش تشیع می باشد ، می تواند هدایت گر نسل تشنه معرفت خالص و توحیدی امروزی باشد.
این نابغه نامدار که از شهرستان آمل ( در استان عالم خیز مازندران ) پا به هستی گذاشت ، در کمتر از نیم قرن آوازه علم و عرفانش چنان جهانگیر شد که غالب مردم ایران ( از هر گوشه و کنار این مملکت ) و حتی خارج از این مرز و بوم با نام و سیره عملی و عرفانی او  آشنا و مشتاق دیدار و زیارت وی هستند.
به هر روی ، نمایه آثار و تالیفات این عالم فرزانه در اوائل دهه هفتاد هجری شمسی در دستور نمایه سازی قرار گرفت وبیش از چهل اثر ماندگار معظم له ( اعم از کتاب ، رساله و مقاله ) توسط محققان مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ( که در آن زمان " مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی " خوانده می شد ) مطالعه و مورد نمایه سازی قرار گرفت و بعد ها در قالب نرم افزاری به نام " نجم " که حاوی متن منابع ، نمایه ها ، سخنرانی ها و تصاویر وی بود تکثیر و بین مشتاقان آن والامقام توزیع شد.و لیکن این نرم افزار نیز ( هم از جهت برنامه نویسی و هم از جهت تکمیل نمایه سازی منابع و افزودن متون الکترونیکی آثار ) نیاز به بازنگری و تجدید نظر جدی دارد ، تا نرم افزاری در شأن و مقام آن علامه فرزانه تولید و توزیع گردد.
اما فهرست منابع نمایه شده آیت الله حسن زاده آملی ( دامت برکاته ) به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام منبع

جلد

نویسنده

1

اتحادعاقل به معقول

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

2

الجعل والعمل الضابط فى الرابطى والرابط وقصيدة ينبوع

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

3

الهى نامه

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

4

انسان كامل ازديدگاه نهج البلاغه

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

5

انسان وقرآن

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

6

انيس الموحدين

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

7

تعيين خط زوال

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

8

تعيين سمت قبله وتشخيص ظهرحقيقى مدينه منوره به اعجاز

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

9

تكمله منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه

 

15

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

10

تكمله منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه

 

16

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

11

خودآموز نصاب

(يا)كليات نصاب الصبيان

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

12

" خيرالأثر "درردجبروقدر

ودورساله ديگر

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

13

دروس معرفت نفس

 

دفتراول

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

14

دروس معرفت نفس

 

دفتردوم

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

15

دروس معرفت نفس

 

دفترسوم

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

16

دروس هيئت وديگررشته هاى رياضى

 

1

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

17

دروس هيئت وديگررشته هاى رياضى

 

2

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

18

ده رساله فارسى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

19

دومين يادنامه علامه طباطبايى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

( مقاله )

20

رساله علامه بزرگوارمحمددهدار

درقضاوقدر

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

21

رساله فارسى انه الحق

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

22

رساله نورعلى نور

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

23

رساله وحدت ازديدگاه عارف وحكيم

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

24

صدكلمه درمعرفت نفس

همراه بابرخى ازاشعارمنتشرنشده

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

25

عيون مسائل النفس

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

26

قرآن هرگزتحريف نشده

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

27

قرآن وعرفان وبرهان ازهم جدايى ندارند

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

28

كلمه عليادرتوقيفيت اسماء

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

29

مجموعه مقالات

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

30

مرورى برآثاروتاليفات استادفرزانه حضرت آيت الله  حسن زاده آملی

 

 

رمضانی ، حسن

31

مقالات فارسى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

32

نامه ها بر نامه ها

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

33

نصوص الحكم برفصوص الحكم

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

34

نهج الولايه

بررسى مستنددرشناخت امام زمان (ع)

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

35

هزار و يك کلمه

1

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

36

هزار و يك نكته

 

1

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

37

هزار و يك نكته

 

2

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

38

هشت رساله عربى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

39

ولايت تكوينى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

40

يادنامه مفسركبيراستادعلامه طباطبائى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -

( مقاله )

41

يازده رساله فارسى

 

 

حسن زاده آملي ، حسن ، 1307 -


+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.