نمایه منابع علوم قرآنی

علوم قرآنى، به مجموعه‏اى از علوم اطلاق مى‏گردد كه براى فهم و درك قرآن مجيد به عنوان مقدمه فراگرفته مى‏شوند. به بيان ديگر، مباحثى كه قبل از تفسير قرآن و فهم آيات الهى، آشنايى با آنها براى هر مفسر و محققى لازم است، مجموعه مباحث علوم قرآنى را تشكيل مى‏دهند.
رشته تخصصی علوم قرآنی از رشته های کهن اسلامی است که پیشینه اش به امیر مؤمنان امام علی بن ابی طالب (ع) و امامان معصوم (ع) و اصحاب و یاران آنان بر می گردد.
نخستین کسانی که به تدوین این رشته علمی پرداختند ، عبارتند از : یحیی بن یعمر ( متوفای 89 هجری ) ، حسن بصری ( متوفای 110 هجری ) ، ابان بن تغلب ( 141 هجری ) ، محمد بن سائب کلبی ( متوفای 146 هجری ) و تعدادی از دانشمندان دیگر که به تدریج بر تعداد موضوعات علوم قرآنی و نویسندگان آن افزوده گردید.
هم اینک علاوه بر حوزه های علمیه و روحانیان شیعه و اهل سنت ، برای این رشته خوش نام علمی و دینی خواهان فراوانی در سطح علمی و فرهنگی مسلمانان وجود دارد.
برای نخستین بار ، نمایه سازی منابع " علوم قرآنی " با راهنمایی و ارشادات آغازین علامه بزرگ قرآن پژوه ، آیت الله محمد هادی معرفت (ره) در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی طراحی و برنامه ریزی شد و در اوائل سال ۱۳۸۶ توسط محققان این مرکز کار عملی آن بر اساس اصطلاح نامه علوم قرآنی آغاز و فاز اول آن در اواخر  سال ۱۳۸۸ به پایان رسید. تعداد عناوین کتاب ها 27 و تعداد مجلدات 51 جلد می باشند و از مجموعه تعداد 22/470 نمایه موضوعی به دست آمده است.
نمایه های منابع علوم قرآنی در قالب یک برنامه رایانه ای به نام " پایگاه تخصصی علوم قرآنی " که علاوه بر نمایه ها دارای برنامه ها و اطلاعات فراوان علوم قرآنی است ، به حول و قوه الهی در آینده نزدیک تکثیر و توزیع می گردد.

اما منابعی که در فاز اول مورد نمایه سازی قرار گرفتند ، به قرار ذیل می باشد :

ردیف

نام منبع

جلد/شماره

صاحب اثر

 

1

كتاب المصاحف

 

ابن ابي داود، عبد الله بن سليمان ، 230 - 316ق.

2

تفسير روح المعاني

1

آلوسي ، محمود بن عبد الله ، 1217 - 1270 ق

3

اعجازالقرآن

 

باقلاني ، محمد بن طيب ، 338 - 403ق

4

آلاءالرحمن فى تفسيرالقرآن

1

بلاغي ، محمد جواد ، 1283 - 1352ق

5

مجله پژوهشهاى قرآنى

1

جمعي از محققان

6

مجله پژوهشهاى قرآنى

2

جمعي از محققان

7

مجله پژوهشهاى قرآنى

3

جمعي از محققان

8

مجله پژوهشهاى قرآنى

4

جمعي از محققان

9

مجله پژوهشهاى قرآنى

6-5

جمعي از محققان

10

مجله پژوهشهاى قرآنى

8-7

جمعي از محققان

11

مجله پژوهشهاى قرآنى

10-9

جمعي از محققان

12

مجله پژوهشهاى قرآنى

12-11

جمعي از محققان

13

مجله پژوهشهاى قرآنى

14-13

جمعي از محققان

14

تسنيم تفسير قرآن کريم

1

جوادي آملي ، عبدالله ، 1312-

15

علوم القرآن

 

حكيم ، محمد باقر ، 1318- 1382.

16

البيان فى تفسيرالقرآن

 

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

17

التفسيروالمفسرون

1

ذهبي ، محمد حسين،-1977م.

18

مناهل العرفان فى علوم القرآن

1

زرقاني ، محمد عبد العظيم

19

مناهل العرفان فى علوم القرآن

2

زرقاني ، محمد عبد العظيم

20

البرهان فى علوم القرآن

1

زركشي ، محمد بن بهادر ، 745 - 794ق

21

البرهان فى علوم القرآن

2

زركشي ، محمد بن بهادر ، 745 - 794ق

22

البرهان فى علوم القرآن

3

زركشي ، محمد بن بهادر ، 745 - 794ق

23

البرهان فى علوم القرآن

4

زركشي ، محمد بن بهادر ، 745 - 794ق

24

الاَمثال في القرآن الكريم

 

سبحاني ، جعفر ، 1308 -

25

لباب النقول في اسباب النزول

 

سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق

26

اسرار ترتيب القرآن

 

سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق

27

الاتقان في علوم القرآن

1

سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق

28

الاتقان في علوم القرآن

2

سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق

29

الاتقان في علوم القرآن

3

سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق

30

الاتقان في علوم القرآن

4

سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق

31

قرآن در اسلام

 

طباطبايي ، محمد حسين ، 1281 - 1360

32

تفسير طبرى (جامع البيان فى تفسيرالقرآن)

1

طبري ، محمد بن جرير ، 224 - 310ق

33

جواهر القرآن

 

غزالي ، محمد بن محمد ، 450 - 505ق

34

مدخل التفسير

 

فاضل لنكراني ، محمد ، 1309 -1386.

35

الجامع لاحكام القرآن

1

قرطبي ، محمد بن احمد ، 578 - 671ق

36

تاريخ القران و غرائب رسمه و حكمه

 

كردي ،محمد طاهر

37

آشنايى با قرآن

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

38

التمهيد فى علوم القرآن

1

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

39

التمهيد فى علوم القرآن

2

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

40

التمهيد فى علوم القرآن

3

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

41

التمهيد فى علوم القرآن

4

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

42

التمهيد فى علوم القرآن

5

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

43

التمهيد فى علوم القرآن

6

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

44

التمهيد فى علوم القرآن

7

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

45

التمهيد فى علوم القرآن

8

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

46

التمهيد فى علوم القرآن

9

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

47

التمهيد فى علوم القرآن

10

معرفت ، محمد هادي ، 1309 -1385

48

إعراب القرآن

1

نحاس ، احمد بن محمد ، - 338ق.

49

التبيان فى آداب حمله القرآن

1

نووي ، يحيي بن شرف الدين ، 631 - 677ق

50

اسباب النزول

1

واحدي ، علي بن احمد ، - 468ق

51

مجمع البیان

1

طبرسی ، فضل بن حسن ، 548 – 468 ق.

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.