آثار در دست انتشار پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ردیف

نام اثر

سال نشر

1

اصطلاح‏نامه کلام جدید

در دست نشر

2

اصطلاح‏نامه فقه‏

در دست نشر

3

ویرایش اصطلاح نامه اخلاق اسلامی

در دست نشر

4

ویرایش اصطلاح نامه کلام اسلامی

در دست نشر

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید